Promluvme si o sluchu

Velké množství pracovníků potřebují ochranu sluchu každý den. Zásadní rozdíl je v tom, že nepotřebují stejnou úroveň ochrany. Mnoho jich je vystaveno přerušovanému hluku, kde může být velmi hlasitý hluk po určitou dobu, ale pak je zase relativně ticho. Někteří pracovníci často přecházejí mezi hlasitým a tichým prostředím a další mohou zažívat relativní ticho většinu pracovního času, ale pak mohou být vystaveni extrémům způsobeným nepředvídatelnými impulzní zvuky. V každém z těchto případů je nutná ochrana sluchu. Řešením je technologie poslechu prostředí zabudovaná do ochrany sluchu 3M ™ PELTOR ™. Pokud je hluk chrání Vás, pokud je ticho pomáhá slyšet. Toto Vám mohou vyřešit elektronické špunty do uší EEP-100, LEP-200 nebo TEP-200

CART