Podmínky pro odstoupení od smlouvy a možnosti vrácení zboží:
Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů od doručení bez udání důvodu. Po následné kontrole zboží je v případě splnění všech níže uvedených podmínek vystaven kupujícímu dobropis. Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem na uvedený účet nebo zasláno poštovní poukázkou nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení smlouvy.
  • zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu včetně veškeré dokumentace
  • zboží ani obal nesmějí být jakkoliv poškozeny (vyjma běžného porušení obalu způsobeného vyjmutím zabaleného zboží)
  • zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

Nezasílejte zboží zpět na dobírku. Zásilka bude odmítnuta.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete ZDE,


Místem pro uplatnění odstoupení od smlouvy je sídlo společnosti.  Navrácena je zaplacená kupní cena + náklady na dopravu vráceného zboží po doložení dokladu o zaplacení dopravného. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Berte prosím na vědomí, že tato lhůta je určena k tomu, aby se spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží.

Vracené zboží vždy zasílejte na adresu: Tegus, s.r.o., Libichov 70; 294 42 Luštěnice a to včetně kopie faktury nebo originálu záručního listu.

CART